Точно твоят глас има значение! – петиция срещу ГМО

За приемането на Закона за генно модифицираните организми…

За това, какво ще има на трапезата ни оттук нататък — нашата и на нашите деца…

За здравето и в крайна сметка — за живота ни — нашия и на тези след нас…

Прочетете ПЕТИЦИЯТА СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГМО по-долу и я подкрепете — ето тук http://grazhdani.eu/peticija.php?c=gmo .

Изразяваме благодарност на Инициативния комитет от форума на БГ МАМА, който е създал тази петиция.

Както и на http://grazhdani.eu/peticija.php?c=gmo, от където може да я изтеглите и да попълните формата.

Но най-вече благодарим на ТЕБ, който сега я подкрепяш и изпращаш  на близките и приятелите си.

Защото ТОЧНО ТВОЯТ ГЛАС има значение!

Ето я и петицията!

“ДО:

Г‑Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г‑ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г‑Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г‑ЖА РУМЯНА ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г‑Н СИМЕОН ДЯНКОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г‑Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г‑ЖА НОНА КАРАДЖОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Д‑Р БОЖИДАР НАНЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г‑ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г‑ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Г‑Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Г‑Н ГИНЬО ГАНЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕТИЦИЯ

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

ОТНОСНО: ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Като български родители и граждани:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.

Настояваме да не се предприемат значими и важни законодателни промени без предварително да се е състояла широка обществена дискусия по въпроса. Настояваме за информационна кампания с цел информиране на обществото по отношение на генетично модифицираните организми (ГМО) и предвидените законодателни промени, които ще либерализират режима на използване на ГМО. Това е проблем от национално значение, засягащ пряко човешкото здраве, околната среда и биологичното разнообразие, земеделието и традиционните земеделски култури, националните ни интереси.

Настояваме да се запази забраната за освобождаване на ГМО в околната среда, записана в чл. 79 от Закона за генетично модифицираните организми, както и да се запази забраната за освобождаване на ГМО в защитени територии и на 30 км около тях, записана в чл. 80 от същия закон. Решително се противопоставяме да отпаднат цитираните чл.79 и чл.80 и считаме, че това е в рязко противоречие с националните интереси на България.

Настояваме България да се възползва максимално от предпазната клауза по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО и да не разрешава освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО и продукти, съдържащи ГМО, за които има съмнения за вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда. Настояваме забраната да се приложи включително и за царевичния хибрид МОN810, поради риска, който носи за околната среда. Хибридът МОN810 е вече забранен в 6 страни, членки на ЕС, чиито законодателства са изцяло хармонизирани с европейските изисквания и директиви.

България е между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа и е ратифицирала Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през февруари 1996 г. Конвенцията подчертава, че опазването на биологичното разнообразие е обща грижа за човечеството и че държавите са отговорни за опазване на биологичното си разнообразие и за устойчивото използване на биологичните си ресурси. Отпадането на забраните и либерализирането на режима за отглеждане на ГМО в защитени територии противоречи на изискванията на Конвенцията и силно застрашава биоразнообразието в България.

Невъзможно е да опазим биоразнообразието в страната ни, ако допуснем свободното използване на генетично модифицирани организми.

Невъзможно е съвместното съществуване на генетично модифицирани и НЕгенетично модифицирани култури. Полените на генетично модифицираните култури се разнасят на стотици километри и замърсяват традиционните култури, както и дивите растения. Новите протеини, синтезирани от ГМО, могат да засегнат редица полезни видове и да окажат отрицателно въздействие върху цели хранителни вериги.

Невъзможно е реализирането и на единствено правилната стратегията за България във връзка с обявения от правителството проект „Зелена България” за развитие на екологично чисто и биологично земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм, ако освободим и допуснем използването на ГМО.

Настояваме да бъдат защитени интересите на българските земеделски производители в общия европейски пазар, където преобладаващият процент потребители не желаят да купуват генетично модифицирани храни.

Традиционните български култури и екологично чисти хранителни продукти ще бъдат генетично замърсени и ще загубят своите пазари и конкурентноспособност. Последствията за българското биологично земеделие ще са необратими.

Европейският съюз не изисква от нас да либерализираме използването на генетично модифицирани организми, така че да застрашим националните си интереси. Изискванията се отнасят до хармонизиране на законодателството ни с европейското, като ни се предоставя възможност, чрез предпазната клауза на Директива 2001/18, да определим сами политиката си и да забраним използването на ГМО, които носят риск за човешкото здраве или околната среда, дори и да са одобрени на общо европейско ниво. По този начин всяка държава, членка на ЕС, може самостоятелно да определи приоритетите си и да защити интересите си, без конфликт с европейските директиви.

В страни като Швейцария, Ирландия, Италия има пълна забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури, а в шест държави-членки на ЕС се осъществява строг, индивидуален подход — например със забрана на царевичния хибрид МОN810: Австрия (1999г.), Гърция (2005г.), Унгария (2006г.), Франция (2008г.), Люксембург (2009г.), Германия (2009г.).

С внесените от правителството предложения за промени ще се либерализира законът за ГМО без да е осъществено широко обществено обсъждане, без независими научни доказателства за безвредността, без дългосрочен анализ на последиците за националните ни приоритети. По този начин сме на път да извършим престъпление към себе си, наследниците си и към цялата ни природа.

В допълнение към исканията ни сме силно обезпокоени и от факта, че по данни на столична РИОКОЗ в България се предлагат хранителни продукти, съдържащи ГМО над допустимите норми, без това да е указано на опаковките им, според законовите изисквания. Още по-смущаващи са случаите, при които, въпреки констатациите на РИОКОЗ, не е последвало обозначаване на продуктите от страна на отговорните фирми. Ето защо настояваме и за:

— Ефективен, действащ, регулярен и всеобхватен контрол над продуктите, допускани до българския пазар, за съдържанието им на ГМО, както и на адекватни санкции при нарушаване изискванията за етикетиране;

— Въвеждане на задължително етикетиране на продукти със съдържание на ГМО над 0.1 %;

— Въвеждане на задължително етикетиране на всички животински продукти от животни, хранени с фуражи, съдържащи ГМО.

Изискваме от българското правителство и отговорните институции да представят открито и честно пред българския народ политиката си спрямо генетично модифицираните организми и ефективно да защитят националните интереси на България.

04 януари 2010 г.

Инициативен комитет на родители и граждани, регистрирани в портал BG- MAMMA”

Източник: http://grazhdani.eu/peticija.php?c=gmo

Ако споделяте начина ни на мислене – присъединете се към идеята Bezlekarstva в социалните мрежи!
Споделете тук:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.